ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

รายงานการประมาณราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารเพื่อติดตั้งมุ้งลวดและเหล็กดัด ศพด. บ้านหัวดอน หมู่ที่ 3

Share

     การประมาณราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารเพื่อติดตั้งมุ้งลวดและเหล็กดัด ศพด. บ้านหัวดอน หมู่ที่ 3 ประมาณราคา ณ วันที่ 30 มีนาคม 2559 เป็นเงิน 101,800 บาท