สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 30%
น้อย - 30%

Total votes: 10
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ขึ้นบน

เอกสารประชาสัมพันธ์

                      

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านชาด หมู่ที่ 1

 

กิจกรรมโครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเยาวชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

จัดกิจกรรม ณ วัดสว่างอารมณ์ ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559

ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 
 
Powered by Phoca Download