สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 30%
น้อย - 30%

Total votes: 10
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

สถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยว

แก่งคันลึม

สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 5 บ้านคันลึม ต.ทรายมูล อ.พิบูลฯ จ.อุบลฯ
รายละเอียด : มีลักษณะเป็นแก่ง ไม่มีเกาะ เวลาน้ำลดสามารถเดินข้ามจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่ง ยาวประมาณ 400-600 เมตร
การเดินทาง : เดินทางด้วยเท้า

อ่านเพิ่มเติม...

โรงเรียนบ้านชาด

โรงเรียนบ้านชาด ที่อยู่ หมู่ที่ 1 บ้านชาด ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ : 34110 เว็บไซต์ :http://34108993.thaischool.in.th

อ่านเพิ่มเติม...

โรงเรียนบ้านทรายมูล

โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 หมู่ 6 ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110

อ่านเพิ่มเติม...

โรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม

โรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม ที่อยู่ หมู่ที่ 4 บ้านท่าเสียว-คันลึมตำบล ทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110 โทรศัพท์ : 045-246192 อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อ่านเพิ่มเติม...

วัดดอนธาตุ

วัดดอนธาตุ ตั้งอยู่ทิศตะวันออกของ แก่งสะพือ อยู่ห่างไปประมาณ 6 กิโลเมตร วัดดอนธาตุ นี้ตั้งอยู่บนเกาะ กลางแม่น้ำมูล ระหว่าง บ้านทรายมูล และ บ้านคันไร่ เกาะดอนธาตุ มีเนื้อที่ประมาณ 130 ไร่

อ่านเพิ่มเติม...