สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 30%
น้อย - 30%

Total votes: 10
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

โรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม

Share

โรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม ที่อยู่ หมู่ที่ 4 บ้านท่าเสียว-คันลึมตำบล ทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110 โทรศัพท์ : 045-246192 อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.