สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 30%
น้อย - 30%

Total votes: 10
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

แก่งคันลึม

Share

สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 5 บ้านคันลึม ต.ทรายมูล อ.พิบูลฯ จ.อุบลฯ
รายละเอียด : มีลักษณะเป็นแก่ง ไม่มีเกาะ เวลาน้ำลดสามารถเดินข้ามจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่ง ยาวประมาณ 400-600 เมตร
การเดินทาง : เดินทางด้วยเท้า