สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 30%
น้อย - 30%

Total votes: 10
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2560 (2)

Share

     วันที่ 24-27  เมษายน  2560  องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้จัดทำโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่  ประจำปี  2560